İlçe  Elazığ il  merkezine yaklaşık 77 km.  uzaklıktadır. İlçenin nüfusu 2000 yılı nüfus sayımına göre merkez 10.103  köylerle beraber 25.550 dir. İlçeye Bağlı Beyhan ve Baltaşı beldeleri vardır.
İlçe arazisi Murat suyu civarındaki düzlükler ile güneydeki doğu toros silsilesini oluşturan Ak dağlardan meydana gelir. Murat Nehri İlçe topraklarının içinden geçmekte olup,vadisi genellikle dik ve sarptır.
İlçenin  doğusunda  Bingöl  İli,  batısında  Elazığ,  kuzeyinde  Kovancılar  İlçesi,  güneyinde  Arıcak  ve  Alacakaya  ilçeleri  bulunmaktadır.  İlçe Murat  nehri  vadisinin üzerindedir.
İlçenin  tarihi  oldukça  eskidir.  Yörede  ilkçağ  ve  ortaçağdan  kalma  birçok  eser  vardır.  Palu  ve  çevresi  Urartu,  Roma  ve  Bizans  hakimiyetlerinde  kalmış,  Halife  Hz.  Ömer  devrinde  İslam  orduları   buraları   fethetmiştir (634).  Bir  müddet  sonra  Bizanslılar  Palu  ve  Çevresini  yeniden  alarak  Selçuklu  akınlarına kadar  bölgede  varlıklarını  sürdürmüşlerdir.  Palu  yakınlarındaki  Şimsat  kalesi,  o  dönemde  oldukça  önem  arz etmiştir.
Selçuklular  bu  toprakları  ele  geçirdikten  sonra  önce  Çubukoğullarının  daha  sonra  da  Artukoğullarının  bölgede  hakimiyetleri  görülür.  Osmanlı  Hükümdarı  Yavuz  Sultan  Selim'in  komutanlarından  Karaçinoğlu  Ahmet'in  1515  yılında  bölgeyi  fethiyle  yeni  bir  dönem  başlamıştır.
 
Palu Cumhuriyetin ilanına kadar Diyarbakır İline bağlı Ergani-Maden Sancağının bir Levası (İlçesi) olarak idari taksimatta yer almıştır. Kale çevresinde görülen kalıntılardan zaman içerisinde Palu merkezinin yerleşme alanının üç kez değiştiği anlaşılmaktadır. İlk yerleşme yeri bugünkü Palu"nun 1.5 km. kadar doğusunda yer alan hakim kurulu Kale içidir. Daha sonra genişleyerek Kalenin eteklerinde yayılan Palu sırasıyla Yangın ve heyelan nedeniyle iki defa yer değiştirmiş ve nihayet 1953-1954 yıllarında bugünkü talabi bağları mevkiine  yerleşmiştir.
Tarihi değerleri ; Palu Kalesi, Kara Cemşit Bey külliyesi, Merkez Camii, Alacalı Mescit, Ulu Camii, Küçük Camii.

Bugün 34

Dün 54

Bu Hafta 389

Bu Ay 541

Toplam 72878

Elazığ Aslan Evden Eve Taşımacılık Şirketi 1996 yılından günümüze yüzlerce müşteri kazanmış ve en iyi nakliye firması ödülüne layık görülmüştür. En güçlü referans listesi ile Elazığ'da zirvede bulunan Elazığ Aslan Evden Eve Taşımacılık en iyi hizmeti vermektedir. Şimdi sizde en iyisinden, en iyi nakliye hizmetini almak için arayınız. 

Aslan Nakliyat 0 536 253 71 38 


İzzetpaşa Mah. Şehit teymen Nadir Ozan Cad. No:19/A Elaziğ / Merkez

23
Yıllık Tecrübe
81
il
919
ilçe
5800
Memlun Müşteri
© 2015 Muharrem Aslan | 0 536 253 71 38